Tytuvėnų Regioninis Parkas

Discover Tytuvenai regional park

Tytuvėnų regioninio parko teisinį statusą apibrėžia ir veiklą jame reglamentuoja teisės aktai:

LR saugomų teritorijų įstatymas. Šis Įstatymas nustato visuomeninius santykius, susijusius su saugomomis teritorijomis, saugomų teritorijų sistemą, saugomų teritorijų steigimo, apsaugos, tvarkymo ir kontrolės teisinius pagrindus, taip pat reglamentuoja veiklą jose.

Specialiosios žemės naudojimo sąlygosReglamentuoja atskirų teritorijų panaudojimo režimą.

Nutarimas dėl regioninių parkų ir draustinių įsteigimo. 1992 m. rugsėjo 24 d. LR Aukščiausios tarybos – Atkuriamojo seimo nutarimas Nr. I-2913. Šiuo teisės aktu buvo įsteigti regioniniai parkai ir draustiniai.

Regioninių parkų nuostatai nustato regioninių parkų funkcionavimo ir direkcijų veiklos pagrindus.

Tytuvėnų regioninio parko direkcijos nuostatai

Tytuvėnų regioninio parko apsaugos reglamentas

Tytuvėnų regioninio parko planavimo schemos (ribų, tvarkymo planų) 

 

Elektroniniai valdžios vartai

 

Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje.