Tytuvėnų Regioninis Parkas

Discover Tytuvenai regional park


Partizano Aleksandro Žiogo sodybos ir kautynių vieta


          1945 m. spalio 27 d. naktį Šiluvos stribai praleido Rekštiškės miške, o auštant apsupo nuošalią Aleksandro Žiogo sodybą ir drąsiai artėjo prie gyvenamojo namo. Jame buvęs partizanų būrio vadas Juozas Balčiūnas-Ridikas (kitaip Ilmenas), Povilas Žiogas-Genys ir Stasys Žickis-Vyturys (kitaip Vieversys arba Volungė) ryžtingai atidengė ugnį ir tuoj pat nukovė du stribus.

          Užvirė atkaklios kautynės. Matyt, besitraukiantį J. Balčiūną pakirto priešo kulkos. P. Žiogas perbėgo į daržinę, ją priešas netrukus padegė. Partizanas paprašė atverti duris ir staiga atidengęs ugnį pats krito negyvas; jo kūnas sudegė liepsnose.

          S. Žickis buvo arčiausiai miško pakraščio, tačiau sunkiai sužeistas apalpo. Po penkių metų Maironio rinktinės Kudirkos tėvūnijos partizanas Feliksas Kokšta-Ainis S. Žickio-Vyturio istoriją iš girdėtų pasakojimų plačiai aprašys: „Iš apalpimo atsigavęs Vyturėlis, drauge su brolio Ridiko lavonu Tytuvėnų miestelyje pametamas ant grindinio. Čia jį spardo okupantai, stribai, kurie kovos lauke metę ginklą, prieš lavoną ir vos alsuojantį, kraujuose skendintį ir ginklo netekusį, virsta tikrais didvyriais, ir jų žmonos. Į stribų klausimus, nepaisydamas jų smūgių ir žvėriškų šūkavimų, Vyturėlis ramus, tyli. Su tautos išdavikais jis nekalba. Po kiek laiko ateina gydytojas:

- Ar nori, kad pagydytume?

- Noriu greičiau mirti už Tėvynę, - iš sužeistojo krūtinės išsiveržia žodžiai.

- Kas tu toks?

- Lietuvis!“

          Išgirdęs bendražygių šaudymą „Žiogynėje” Viktoras Bakanauskas-Saulius čia vedė likusius J. Balčiūno būrio kovotojus ir dar suspėjo į pagalbą pakviesti Povilo Morkūno-Drako, Diko būrį iš Sandravos miško stovyklos. Apie 15 partizanų sėkmingai surengė pasalą, apšaudė namo vykstantį priešą ir sukėlę paniką nukovė bebėgantį stribą, išvadavo rėmėją, sudegintos sodybos šeimininką A. Žiogą su visa manta.

          Po kautynių Žiogynėje J. Balčiūno būrio partizanai perėjo į P. Morkūno būrį. Jame kovos dar trys P. Žiogo-Genio broliai, į partizanus vėliau stos ir S. Žickio brolis Vaclovas (slap. Trimitas, Žiedas). Partizanų puolimui vadovavusiam P. Morkūnui po beveik šešių metų buvo lemta tapti visos Vakarų Lietuvos partizanų srities vadu.Povilas Žiogas-Genys (spėjama, kairėje) ir Benediktas Gricius. Apie 1940 m. (Lietuvos ypatingasis archyvas)

     
Ištrauka iš Žiogynės kautynių schemos (vaizduojama A. Žiogo sodyba, tikslios partizanų ir stribų žūties vietos).
Šiluvos NKVD viršininkas Bachmisterov, 1945 m. spalio 27 d. (Lietuvos ypatingasis archyvas)
Apie mus

Valstybės biudžetinė įstaiga

Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija
Tytuvėnų regioninio parko grupė


Tytuvėnų regioninio parko lankytojų centras
Miško g. 3, 86477 Kelmės r. 

8 427 59031

 Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. 

 

 

       
         

Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje.